กองช่าง

โครงสร้างกองช่าง เทศบาลตำบลวังยาง


นายวิษณุ  สาขา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายพัฒนพงษ์  แสนมะฮุง
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

นายสุริยันต์  ศรีไทย
คนงานทั่วไป