ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังยาง อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาล หรือสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook :: wang-yang.go.th โทร.042-161833


           ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม  ลักษณะตัวพิพิธภัณฑ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น  ภายในมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นมีขนาดเท่ารูปจริง ในท่านั่งห้อยเท้า และถือไม้เท้าไว้ในมือ มีตู้กระจกบรรจุอัฐิ และแสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้เมื่อยามมีชีวิต รวมทั้งประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร 

    ฤดูเก็บเกียวข้าว จากชาวนา ต.วังยาง ช่างเป็นภาพที่น่าดู ชาวไร่ชาวนามีวิธีระดมแรงงานในกลุ่มเครือญาติหรือเพื่อนบ้านมาช่วยทำงาน ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของชาวอีสาน ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน ต.วังยาง จึงจอสืบสานประเพณีนี้ไว้ให้ยาวนานที่สุด

    เรื่องล่าสุด