home

previous arrow
next arrow
Slider
การป้องกันทุจริตฯ
ระบบบริหารเว็บไซต์

   ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง : 26 มกราคม 64
-ประกาศ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง : 20 มกราคม 64
-ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง : 4 มกราคม 64
-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) : 24 ธันวาคม 63
-ประกาศ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) : 18 ธันวาคม 63

   หนังสือ สถ.

นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร.083-0823477

 

นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลวังยาง

Q&A

ถามตอบปัญหาที่พบบ่อย

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา