home

previous arrow
next arrow
Slider
การป้องกันทุจริตฯ
ระบบบริหารเว็บไซต์

   ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง : 26 มกราคม 64
-ประกาศ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง : 20 มกราคม 64
-ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง : 4 มกราคม 64
-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) : 24 ธันวาคม 63
-ประกาศ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังยาง – บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง – บ้านสว่าง) บ้านบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) : 18 ธันวาคม 63

รายละเอียดสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕,๙ บ้านบึง ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) : 29 เมษายน 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านเปือย ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) : 29 เมษายน 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคสล.บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑ – ๒) ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 4 กุมภาพันธ์ 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) : 2 มกราคม 63

รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : 14 พฤศจิกายน 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : 7 มกราคม 63
ประกาศแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : 23 มกราคม 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านเปือย ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : 23 ธันวาคม 62
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕,๙ บ้านบึง ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : 23 ธันวาคม 62
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมที่จอดรถดับเพลิง และรถขยะเทศบาล : 7 มกราคม 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอไตรมาส

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) : 8 เมษายน 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) : 4 มกราคม 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) : 3 ตุลาคม 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) : 1 กรกฎาคม 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.63 ถึง มี.ค.63) : 2 เมษายน 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) : 3 มกราคม 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562) : 1 ตุลาคม 62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 : 1 กรกฎาคม 62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 : 1 เมษายน 62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561) : 2 มกราคม 62

   หนังสือ สถ.

นายสมคิด จันทร์มาลา
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
โทร.083-0823477

 

นายกิตติพงษ์ ก้อนแพง
ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลวังยาง

Q&A

ถามตอบปัญหาที่พบบ่อย

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา